Welkom op Schoolexamensvo.nl.

Het schoolexamen is een belangrijk onderdeel van het examen. Daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan de kwaliteit van schoolexamens. Deze website biedt u als docent of schoolleider de mogelijkheid om de kwaliteit van schoolexamens havo en vwo te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.

Kies in de navigatie uw doelgroep (docenten of schoolleiders) en navigeer door naar voor u relevante informatie. Voor schoolleiders is er informatie over de organisatie van het schoolexamen en zijn er instrumenten en protocollen om te zorgen voor een optimale kwaliteit van het schoolexamen.

Voor docenten is er een algemene informatie over toetsing of, voor een aantal vakken, specifieke informatie over toetsing bij een bepaald vak.

De informatie voor schoolleiders is afkomstig van de VO-raad. De informatie voor docenten is afkomstig uit het project 'Kwaliteitsborging schoolexamens' van SLO. Voor een aantal vakken is dit project nog bezig. Voor een aantal andere vakken moet het project nog starten. Vandaar dat op dit moment niet voor alle vakken specifieke informatie beschikbaar is.

Kwaliteit schoolexamens vmbo

In het vmbo werken de scholen vanaf 2007 met de herziene examenprogramma’s. In de herziene examenprogramma’s hebben de scholen meer ruimte gekregen voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes.

Meer informatie: